Emergències i Protecció Civil

Disposem d’un equip altament qualificat en matèria d’emergències i protecció civil. I eixa qualificació és tant formativa (adquirida mitjançant formació reglada) com operativa (adquirida des de la pràctica). Treballem elaborant i implementant plans relacionats amb riscos naturals o antròpics com ara inundacions, terratrèmols, indústria, espectacles o espais de pública concurrència, o incendis forestals. De fet, esta última tipologia, els incendis forestals, són una de les especialitats més destacades del nostre equip (tot i que no l’única).

Durant més de 10 anys l’equip tècnic de Medi XXI GSA ha invertit recursos i temps participant en diferents incendis forestals tant en col·laboració amb els serveis d’emergències com des d’un punt de vista d’anàlisi. Les condicions que se generen durant un foc forestal són complexes i no són fàcils de reproduir en assajos a escala. L’única forma d’aprendre com funciona realment un incendi forestal és en un incendi forestal. I per això, sempre amb una premissa de seguretat màxima, hem treballat les 3 escales temporals del foc: abans de l’incendi (prevenció), durant l’incendi (operació) i després del incendi (anàlisi de danys i restauració). Fruit d’esta experiència va sorgir el projecte SIDEINFO.

No Comments

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image