Gestió i Planificació Forestal

L’equip d’enginyeria (agronòmica i forestal) de Medi XXI GSA acredita una àmplia experiència en matèria de gestió i planificació de l’àmbit rural. Des d’acreditacions per a la certificació que necessiten els productors d’Agricultura Ecològica (mitjançant el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana – CAECV), fins la certificació forestal que ofereix el segell FSC o PEFC.

  • Treballs forestals de neteja i manteniment.
  • Planificació contra emergències – Protecció Civil.
  • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
  • Plans d’Ordenació de muntanyes.
  • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
  • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
  • Treballs de Reforestació i Forestació.
  • Disseny i execució de treballs de Silvicultura preventiva.
  • SIDEINFO: Sistema de Defensa contra Incendis Forestals.

No Comments

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image