GUARDIAN_logo
logo-sideinfo-semitransparent

SERVEIS

Medi XXI GSA és una empresa consultora d’enginyeria ambiental dedicada a proposar solucions integrals, integrades i sostenibles als projectes que desenvolupa. Oferim serveis tant a organitzacions públiques com privades i/o particulars.
Oficina_Tècnica_i_projectes

Oficina Tècnica i de Projectes

Medi XXI GSA ofereix els serveis propis d’una oficina tècnica i de projectes formada per un equip amb amplia experiència en matèria ambiental i d’enginyeria.

Més informació

Enginyeria_Ambiental

Enginyeria Ambiental

Som una empresa d’enginyeria. I som una empresa de medi ambient. No som una consultora genèrica que també ofereix serveis ambientals.

Més informació

Formació_i_participació

Formació i Participació Pública

Durant els més de 15 anys en els que Medi XXI GSA presta servei ha desenvolupat un extens catàleg formatiu que va des del treball amb escolars fins a la formació […]

Més informació

Compartim_informació copy

Compartim Informació

Descarrega informació de treballs que desenvolupem, presentacions, vídeos i altres materials que poden resultar del teu interès.

Més informació

Gestión y Planificación Forestal

Gestió i planificació agroforestal

L’equip d’enginyeria (agronòmica i forestal) de Medi XXI GSA acredita una àmplia experiència en matèria de gestió i planificació de l’àmbit rural.

Més informació

Emergències_i_protecció_Civil copy

Emergències i Protecció Civil

Disposem d’un equip altament qualificat en matèria d’emergències i protecció civil. I eixa qualificació és tant formativa com operativa.

Més informació

EQUIP

Les persones que formen l`equip de Medi XXI – GSA pertanyen a diferents disciplines com la biologia, l`agronomia, la tecnologia dels aliments, les ciències ambientals, l`enginyeria forestal, industrial, de camins, l`arquitectura, la gestió d`emergències, l`ordenació territorial, l`anàlisi i la intervenció en el paisatge, la prevenció dels riscos laborals o els mitjans de comunicació audiovisuals,... per a garantir una millor execució dels treballs des d`un punt de vista multidisciplinari i integral.

PROJECTES

Enginyeria Ambiental

 • Assistència Tècnica especialitzada en matèria ambiental.
 • Sistemes de gestió mediambiental. Normes ISO 9001 i 14001. Reglament EMAS.
 • Eficiència Energètica. Energies Renovables. Biogàs. Biomassa.
 • Acreditacions i certificacions Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica.
 • Assistència Tècnica Agroalimentària. Tecnologia dels Aliments
 • Explotacions industrials i agroforestals ecològiques.
 • Proposta de campanyes de medi ambient (residus, civisme, mascotes, energia, aigua,…)
 • Jardineria urbana i sostenibilitat.

Emergències i Protecció Civil

 • Planificació preventiva i operativa davant emergències – Planificació de Protecció Civil.
 • Prevenció de riscos naturals i antròpics (inundacions, avingudes, incendis forestals, risc industrial…)
 • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
 • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
 • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
 • Disseny i execució de treballs de silvicultura preventiva contra incendis.
 • SIDEINFO®: Sistemes de Defensa contra Incendis Forestals. (I.U.F.)
 • Formació específica d’emergències.
 • Formació per a responsables polítics en matèria d’emergències .
 • Formació per a la ciutadania en matèria d’emergències i autoprotecció

Cicle integral de l’aigua

 • Autorització ambiental integrada.
 • Assessorament en gestió sostenible de recursos hídrics.
 • Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de aigües

Residus

 • Autorització ambiental integrada.
 • Assessorament en gestió de residus.
 • Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de residus.
 • Projectes de valorització de residus (biogàs, bioenergia…) i viabilitat econòmica.
 • Elaboració de Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR).

Disseny i execució de projectes de jardineria

 • Disseny i execució de jardineria pública i privada.
 • Optimització de recursos públics aplicats al manteniment.
 • Disseny i adequació de jardineria mediterrània.
 • Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de jardineria.
 • Disseny de jardineria preventiva contra incendis forestals

Assessorament tècnic – jurídic  en matèria ambiental

 • Informes tècnic – jurídics d’afeccions territorials.
 • Bases de dades jurídic administratives específiques per sectors.
 • Peritatges agroforestals i resolució de conflictes.
 • Mediació i conciliació d’interessos en l’àmbit rural.
 • Tramitació d’expedients (urbanisme, forestal, aigües residus…) davant l’Administració (Generalitat, Confederació Hidrogràfica, Govern Autonòmic, Ajuntament…)
 • Assistència Tècnica a l’elaboració d’Ordenances Municipals.
 • Assistència a Departaments Tècnics Municipals

Implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica (digital)

 • Disseny i implantació de models municipals de gestió digital.
 • Bases de dades territorials i cartografia temàtica.
 • Implantació Sistemes d’Informació Geogràfica.
 • Cursos de formació adaptats a sectors productius concrets.
 • LiDAR, fotogrametria i teledetecció.
 • Vols fotogràfics amb drones (UAV) o mitjans aeris.

Senyalització, adequació i gestió d’espais naturals, urbans i rurals

 • Disseny, senyalització  i homologació de senders (PR – GR i SL) segons normativa FEMECV o equivalents.
 • Disseny i Senyalització de rutes no homologades per la FEMECV o equivalents.
 • Disseny i dotació de continguts de centres d’interpretació ambiental – Aules de natura.
 • Rutes eco-saludables urbanes i rurals.
 • Itineraris de cicloturisme i rutes BTT.
 • Itineraris culturals i de patrimoni.
 • Gestió d’Espais Naturals (monitors i educadors ambientals)

Ordenació i planificació territorial estratègica

 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Estudis d’Impacte Ambiental.
 • Estudis de Patrimoni.
 • Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Estudis Hidrològics i hidrogeològics.
 • Estudis d’Inundabilitat.
 • Estudis Acústics. Planificació Acústica Industrial. Planificació Acústica Municipal.
 • Informes justificatius de recursos hídrics.
 • Gestió cadastral i informe d’afeccions territorials.
 • Alçaments topogràfics i GPS. Defensa de la propietat.
 • Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU).
 • Plans de Participació Pública (PPP).
 • Plans de vigilància ambiental.
 • Defensa de la propietat pública.
 • Inventaris de caràcter territorial.
 • Auditories energètiques

Gestió i Planificació de Recursos Naturals

 • Inventari forestal i LiDAR.
 • Teledetecció i Fotogrametria d’Alta Definició.
 • Simulació d’Incendis Forestals.
 • Xarxes sensorials sense fil per a monitorització d’espais naturals i paràmetres ambientals
 • Treballs forestals de neteja i manteniment.
 • Ordenació Forestal. Plans Tècnics. Projectes d’Ordenació.
 • Gestió silvícola per a aprofitament de biomassa.
 • Projectes d’Ordenació de Recursos Forestals.
 • Planificació contra emergències – Protecció Civil.
 • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
 • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
 • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
 • Defensa contra incendis de la Interfície Urbana – Forestal.
 • Treballs de Reforestació i Forestació.
 • Disseny i execució de treballs de Silvicultura preventiva.
 • SIDEINFO®: Sistema de Defensa contra Incendis Forestals.

Formació i Participació Pública

 • Educació Ambiental. Tallers infantils i juvenils de medi ambient i sostenibilitat
 • Cursos de manipulació d’aliments. Diferents especialitats.
 • Programes de Sostenibilitat.
 • Agenda 21 Local. Agenda 21 Escolar.
 • Plans de Participació Pública.
 • Comunicació Ambiental i Xarxes Socials.
 • Jornades de conscienciació ambiental per a la ciutadania

CLIENTS

Administracións i empreses públiques

Ajuntament de València

UME – Ministerio de Defensa

Generalitat Valenciana

Generalitat Catalana

Govern Illes Balears

Gobierno de Canarias

Ajuntament de Torrent

Ajuntament d’Alcoi

València Turisme

Diputació de Castelló

Empreses privades / particulars

Coop. La Casella

Chubb UTC Fire & Security

FCC

GMV Aerospace & defense

Vallfirest

Greenpeace

CAECV

MÈDIA

Segueix-nos a les xarxes socials per a estar informat de la nostra activitat, accions formatives i nous projectes...

Facebook

facebook

Instagram

instagram

Youtube

youtube

Twitter

twitter

Linkedin

linkedin

Blogspot

140

Whatsapp

whatsapp

Nº contacte: +34 695 67 33 55

Skype

skype

Usuari Skype: medixxi

#EnGUARDIAN

ACTUALITAT

En aquest apartat podràs accedir a la informació més actual sobre les nostres activitats, tallers, notícies relacionades, xarrades, formacions, cursos, etc.

Inscripció per al butlletí

CONTACTE

Si necessita més informació pot consultar-nos sense cap compromís en:
""
1
Completa el formulari:
Nomel teu nom i cognoms
Empresa
Consulta
0 /
Previous
Next

MEDI XXI GSA
C/ de Sebastián Hernández, 4. Carcaixent (Ribera Alta – València)
Tel +34 96 201 21 12  Mòbil: +34 695 67 33 55
Horari d’atenció al Public: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30

Delegació d'Alacant

CARRETERA ALACANT, Nº3, 1ER
03510 CALLOSA D’EN SARRIÀ (ALACANT)
TFN:  622 66 06 38

Delegació de Castelló

C/ SANT GABRIEL, 13A –
12570 ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)
TFN: 622 77 27 36