Assessorament tècnic – jurídic  en matèria ambiental

  • Informes tècnic – jurídics d’afeccions territorials.
  • Bases de dades jurídic administratives específiques per sectors.
  • Peritatges agroforestals i resolució de conflictes.
  • Mediació i conciliació d’interessos en l’àmbit rural.
  • Tramitació d’expedients (urbanisme, forestal, aigües residus…) davant l’Administració (Generalitat, Confederació Hidrogràfica, Govern Autonòmic, Ajuntament…)
  • Assistència Tècnica a l’elaboració d’Ordenances Municipals.
  • Assistència a Departaments Tècnics Municipals