Disseny i execució de projectes de jardineria

  • Disseny i execució de jardineria pública i privada.
  • Optimització de recursos públics aplicats al manteniment.
  • Disseny i adequació de jardineria mediterrània.
  • Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de jardineria.
  • Disseny de jardineria preventiva contra incendis forestals