Gestió i Planificació de Recursos Naturals

 • Inventari forestal i LiDAR.
 • Teledetecció i Fotogrametria d’Alta Definició.
 • Simulació d’Incendis Forestals.
 • Xarxes sensorials sense fil per a monitorització d’espais naturals i paràmetres ambientals
 • Treballs forestals de neteja i manteniment.
 • Ordenació Forestal. Plans Tècnics. Projectes d’Ordenació.
 • Gestió silvícola per a aprofitament de biomassa.
 • Projectes d’Ordenació de Recursos Forestals.
 • Planificació contra emergències – Protecció Civil.
 • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
 • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
 • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
 • Defensa contra incendis de la Interfície Urbana – Forestal.
 • Treballs de Reforestació i Forestació.
 • Disseny i execució de treballs de Silvicultura preventiva.
 • SIDEINFO®: Sistema de Defensa contra Incendis Forestals.