Implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica (digital)

  • Disseny i implantació de models municipals de gestió digital.
  • Bases de dades territorials i cartografia temàtica.
  • Implantació Sistemes d’Informació Geogràfica.
  • Cursos de formació adaptats a sectors productius concrets.
  • LiDAR, fotogrametria i teledetecció.
  • Vols fotogràfics amb drones (UAV) o mitjans aeris.