Ordenació i planificació territorial estratègica

 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Estudis d’Impacte Ambiental.
 • Estudis de Patrimoni.
 • Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Estudis Hidrològics i hidrogeològics.
 • Estudis d’Inundabilitat.
 • Estudis Acústics. Planificació Acústica Industrial. Planificació Acústica Municipal.
 • Informes justificatius de recursos hídrics.
 • Gestió cadastral i informe d’afeccions territorials.
 • Alçaments topogràfics i GPS. Defensa de la propietat.
 • Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU).
 • Plans de Participació Pública (PPP).
 • Plans de vigilància ambiental.
 • Defensa de la propietat pública.
 • Inventaris de caràcter territorial.
 • Auditories energètiques