Residus

  • Autorització ambiental integrada.
  • Assessorament en gestió de residus.
  • Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de residus.
  • Projectes de valorització de residus (biogàs, bioenergia…) i viabilitat econòmica.
  • Elaboració de Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR).