Senyalització, adequació i gestió d’espais naturals, urbans i rurals

  • Disseny, senyalització  i homologació de senders (PR – GR i SL) segons normativa FEMECV o equivalents.
  • Disseny i Senyalització de rutes no homologades per la FEMECV o equivalents.
  • Disseny i dotació de continguts de centres d’interpretació ambiental – Aules de natura.
  • Rutes eco-saludables urbanes i rurals.
  • Itineraris de cicloturisme i rutes BTT.
  • Itineraris culturals i de patrimoni.
  • Gestió d’Espais Naturals (monitors i educadors ambientals)