Els nostres productes

SIDEINFO ©
(Sistema de Defensa contra Incendis Forestals)

SIDEINFO® (Sistema de Defensa contra Incendis Forestals), és un sistema dissenyat per a dotar als nuclis poblats situats en terrenys forestals d’una estructura defensiva davant un eventual incident relacionat amb el foc. El SIDEINFO® està basat en la combinació de 4 pilars fonamentals:

– Planificació preventiva i d’autoprotecció
– Gestió del combustible (silvicultura i pirojardineria)
– Infraestructures: depòsits, aspersors contra incendis, xarxes sensorials sense fils
– Formació

PROYECTO GUARDIÁN©
(Green Urban Actions for Resilient Fire Defencer of the Interface Area)

Guardian (UIA03-338) és un projecte destinat a augmentar la resiliència al foc en una zona del Parc Natural del Túria. La iniciativa, que compta amb la subvenció de la Unió Europea, està liderada per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, Ajuntament de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Cetaqua. Així mateix, col·labora en aquest projecte el Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

Entre les accions que es desenvoluparan es troba el disseny i construcció d’una ERA (estació regeneradora d’aigua), per a l’eliminació de microcontaminants emergents, que tractarà una part de l’efluent de la EDAR Camp de Túria II. L’aigua regenerada s’emprarà, a través de la instal·lació de canons, per al reg preventiu i de manteniment de les zones que formen les barreres verdes de protecció contra incendis de la interfície urbà forestal, evitant l’ús d’aigua potable. A més, es durà a terme el disseny i la construcció de la xarxa de transport i distribució de l’aigua regenerada (depòsits, conduccions, estacions de bombament), el monitoratge de condicions climàtiques i agronòmiques, la construcció de barreres verdes i la restauració zona humida protegida (Embassament de La Vallesa). Finalment, s’executaran treballs forestals i de gestió de la vegetació, la introducció d’espècies resilients al foc, i la formació a la població en prevenció d’incendis i autodefensa.