La Terra no és herència dels nostres pares sinó préstec dels nostres fills

Som una consultoria d’enginyeria forestal i ambiental

"

01 – Gestió forestal sostenible(+)

02 – Emergències i protecció civil       (+)

03 – Ordenació ambiental i planificació estratègica del territori     (+)

04 – Educació ambiental i processos de participació pública(+)

05 – Ecoturisme i turisme sostenible(+)

06 – Digitalització i solucions tecnològiques(+)

07 – Producció d’aliments ecològics i sobirania alimentària(+)

08 – Energies renovables(+)

09 – Cicle integral de l’aigua(+)