Adrià Barceló

Llicenciat en Ciències Ambientals i Enginyeria Tècnica Forestal (EPSG-UPV).
Màster Oficial de Gestió del Medi Ambient i del Territori per la Universitat de València.
Experiència laboral en el sector ambiental i forestal amb Medi XXI. Ha col·laborat en diferents projectes d’adequació i homologació de senders turístics, en jornades d’educació
ambiental i projectes de prevenció d’incendis forestals. Actualment és el delegat de Castelló en Medi XXI.