Emma Gorgonio Bonet

Llicenciada en Ciències Ambientals, Enginyera Tècnic Forestal i Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals ( 3 especialitats). Actualment Responsable de l’Àrea d’Enginyeria Ambiental de MEDI XXI GSA. També ha exercit com Enginyera Tècnica Forestal en l’Ajuntament de Vilamarxant (2014-15)