Geno Ballesteros Amat

Llicenciada en Biologia i Ciències Ambientals. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos laborals i àmplia formació en Manipulació d’Aliments així com en Mobilitat Sostenible i Agendes 21 Locals. Ha sigut docent en formació per a Administracions públiques i en Educació Secundària.