José Luis Dalmau Rovira

Tècnic en Turisme i Animació sociocultural, monitor de tallers d’Educació Ambiental i Tècnic comercial de Medi XXI. Responsable del Departament d’Atenció a l’Usuari en Medi XXI.