María Mariner Pérez

Diplomada en Ciències Empresarials per la Facultat d’Economia de la Universitat de València en 2006. Experiència professional en diverses àrees com la gestió i contractació de productes financers al sector bancari durant més de 3 anys, la gestió i comptabilitat de l’immobilitzat i l’elaboració dels comptes anuals en empresa gestora de centres sanitaris, en l’actualitat és la Responsable del Departament d’Administració de Medi XXI GSA S.L.