Moisés Varela Negre

Enginyer Tècnic Forestal
Tècnic Superior en Prevenció Riscos Laborals i Qualitat.

Experiència en selvicultura i obra forestal (Finca Xorret de Catí – Diputació Alacant)
Estudi i delimitació dominis públics (vies pequàries i marítim-terrestre)
Gerencia a empresa tècnica en sector construcció.
Gestió punt de venda productes ecològics.